Xarson

Logo
XARSON polska interes zajmująca się produkcją i dystrybucją gier wideo w ciągu pośrednictwem swoich jednostek zależnych. Podmiot główny Xarson SA. Spółka istniała u dołu swoją pierwotną nazwą w okresie 1990–2011. W latach 90. była jednym z największych producentów telefonów klasy ZX w Polsce, potem poszerzyła działanie na produkcję kas fiskalnych, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych w celu urzędów i dużych przedsiębiorstw tudzież stworzyła jeden z wiodących polskich portali internetowych Onet.pl. Po podziale tudzież kolejnych przekształceniach struktury kapitałowej, Megatron przejął Xarson Investment natomiast skoncentrował się mało co jedynie na produkcji, lokalizacji oraz dystrybucji gier mobilnych. W 2020 roku Xarson został umieszczony na pierwszym miejscu w Rankingu 1

Offre:

Nom: Xarson
adresse: Barlinek 74-320, ul. Żwirki i Wigury 42
: Emil Frykowski, Sławomir Kaczorowska, Krystian Bienias,


Date d'ajout: 07-06-2021