AgroBiznesPark.pl zadania gospodarcze i finansowe

Logo
Wiadomości przeznaczone głównie dla przedsiębiorców pracujących w środowisku rolnictwa, handlowców i hodowców. Prowadzenie biznesu to ciężka robota i podnoszenie czoła całego szeregu przeciwnościom. Agrobiznes to największy obręb gospodarki w każdym kraju, skonstruowany poprzez zintegrowane pionowo systemy oszczędnościowe rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, walutowych i doradczych, służący na sposób bezpośredni ewentualnie niebezpośredni zaspokajaniu potrzeb pokarmowych spożywców. Biznesowe stanowiskiem do gospodarstwa, a więc biznesplan w rolnictwie, korzyści z dotacji unijnych i marketing mix w rolnictwie. Agrobiznes to trend rozległy, który łączy zagadnienia rozwinięte, agrarne i biznesowe.

Offre:

Nom: AgroBiznesPark.pl zadania gospodarcze i finansowe
adresse: Wartkowice 99-220, ul. Wrzosowa 48
: Krzysztof Borowski, Mikołaj Biernacki, Lucjan Karwowski, Remigiusz Jankowski, Franciszek Duchnowski,


Date d'ajout: 08-06-2021